Vaše skóre: 140 bodů
Váš mozek je mužský.


Vyhodnocení:

(-40) - 0     Vysoká maskulinita ("mužskost") mozku
     0 - 150 Maskulinita ("mužskost") mozku
 150 - 180 pole překrývání
 180 - 300 Femininita ("ženskost") mozku
 300 - 330 Vysoká femininita ("ženskost") mozku


Rozbor výsledků

Většina mužů dosáhne výsledku 0 - 180 a většina žen 150 - 300. Mozek, jenž je naprogramován k maskulinnímu (mužskému) uvažování, obvykle dosáhne výsledku nižšího než 150. Čím blíže k nule, tím větší míra maskulinity, a pravděpodobně vyšší množství testosteronu. Pro takové lidi jsou charakteristické velmi rozvinuté logické, analytické a verbální dovednosti; mají sklony k disciplíně a organizovanosti. Čím více se skóre blíží nule, tím mají vyšší schopnosti k plánování finančních nákladů a exaktních výsledků, neboť se nenechávají ovlivňovat emocemi. Skóre jdoucí do záporných čísel je skóre vysoké maskulinity, které svědčí o velkých dávkách testosteronu přítomných v organismu plodu v ranných stadiích vývoje. Čím nižší je skóre u ženy, tím je pravděpodobnější, že bude mít lesbické sklony.
Mozek naprogramovaný převážně k ženskému uvažování dosáhne výsledku vyššího než 180. Čím vyšší je skóre, tím "ženštější" je mozek a tím je pravděpodobnější, že dotyčná osoba bude mít tvůrčí schopnosti a umělecké a hudební nadání. Člověk s těmito vlastnostmi přijímá většinu svých rozhodnutí na základě intuice či instinktů; problémy dokáže řešit s minimem dostupných informací. Snadno řeší problémy prostřednictvím tvořivosti a vzhledu. Čím vyšší skóre má muž (nad 180 bodů), tím je pravděpodobnější, že bude mít homosexuální sklony.
Mozek mužů, jejichž skóre je méně než nula, a mozek žen, jejichž skóre je větší než 300, je naprogramován zcela protichůdně. Jediná věc, která spojuje tyto dvě bytosti, je život na stejné planetě.

Pole překrývání

Skóre v rozmezí 150 - 180 svědčí o slučitelnosti a zaměnitelnosti myšlení obou pohlaví, anebo jinými slovy, svědčí o tom, že člověk stojí každou nohou v táboře jiného pohlaví. Lidé s takovým skóre nemají sklon k ženskému či mužskému uvažování a obvykle jsou ve svých úvahách přizpůsobiví. Tato vlastnost je velmi výhodná ve skupinách, v nichž je třeba řešit problémy. Lidé s tímto skóre mají předpoklady k přátelským vztahům jak s muži, tak se ženami.