Manželství, láska a romantika   Párové soužití jednoho muže a jedné ženy je již po dlouhou dobu obecně platnou a životaschopnou institucí. Dosti často vypadal tento vztah tak, že muž měl svou párovou partnerku, několik dalších partnerek (byl-li schopen je uživit) a mnoho jednorázových nezávazných sexuálních dobrodružství.
   Moderní manželství je vynálezem židovsko-křesťanské ideologie. Mělo jasný cíl: získávání dalších přívrženců tohoto náboženství. Náboženství přimělo dva dospělé lidi slíbit, že se podřídí přikázáním vyžadujícím poslušnost Bohu, a zajistilo tak, že potomstvo z tohoto manželství bude své rodiče automaticky následovat ve víře. Je-li jakákoli lidská aktivita podřízena přísným rituálům a veřejným prohlášením, jde nepochybně o činnost, která je v rozporu s lidskou přirozeností a je zde proto, aby přiměla člověka udělat něco, co by za jiných okolností určitě neudělal.

Manželství má i své světlé stránky.
Naučí vás věrnosti, shovívavosti, toleranci, sebeomezování a dalším dobrým vlastnostem, které byste za svobodna vůbec nepotřebovali.

   Ptáci žijící párovým životem nepotřebují ke svému "sňatku" složité obřady - je to pro ně přirozený biologický stav. Bylo by však přinejmenším podivné, kdybychom vyžadovali, aby polygamní zvíře - například beran - uzavřelo sňatek s jednou jedinou ovcí. Nechceme tím říci, že manželství v současné společnosti nemá místo - autoři této knihy jsou manželé, je však důležité porozumět dějinám manželské instituce a jejímu vztahu k našemu biologickému vybavení.
   Jaké výhody má manželství pro muže? Vezmeme-li v úvahu pouhé evoluční hledisko, pak žádné. Muži jsou jako kohouti, kteří mají nutkání šířit své geny co nejčastěji a v co nejširším okruhu. Většina mužů však vstupuje do svazku manželského, rozvedení muži se žení znovu anebo žijí v nesezdaném soužití. Je to důkaz, že společnost výrazně potlačuje mužskou biologickou promiskuitu.

Sex je cena, kterou ženy platí za manželství.
Manželství je cena, kterou muži platí za sex.

   Zeptáme-li se mužů, co jim poskytuje manželství, většinou zabručí něco o teplém a bezpečném útočišti, uvařené večeři a vyžehlených košilích. Chtějí tedy křížence mezi matkou a osobním sluhou. Psychoanalytik Sigmund Freud se domníval, že tito muži pravděpodobné mají ke svým manželkám synovský vztah. Pouhých dvacet dva procent mužů považuje svou manželku za svého nejlepšího přítele. Tím obvykle bývá jiný muž, protože muži vzájemné chápou své myšlenkové procesy. Zeptáme-li se žen, kdo je jejich nejlepší přítel, osmdesát šest procent jmenuje jinou ženu, jinými slovy někoho se stejně naprogramovaným mozkem.
   Muži, kteří se právě oženili, se často domnívají, že je čeká nekonečné množství sexu právě tehdy když budou mít chut. Tento předpoklad, o němž se před uzavřením manželství nikdy nemluví, však není v souladu s očekáváním žen. Výzkumy nicméně dokazují, že ženatí muži si užijí více sexu než jejich svobodní kolegové. Ženatí muži mezi dvacátým pátým až padesátým rokem mají sexuální styk průměrně třikrát do týdne; stejného množství sexu si užívá pouhá polovina svobodných mužů. Průměr u svobodných mužů je méně než jednou týdně. V Austrálii v roce 1997 nemělo dvacet jedna procent svobodných mužů vůbec žádný sexuální styk; stejně tak tomu bylo u tří procent ženatých mužů. Na stránkách této knihy jsme se už zmínili o tom, že sex je velmi užitečný pro celkový zdravotní stav. Svobodní muži či vdovci umírají předčasně častěji než ženatí muži.


Proč ženy potřebují monogamii

   Přestože z právního hlediska není manželství v současných západních společnostech nic více než bezzubý tygr, zůstávají vdavky stále cílem většiny žen a devadesát jedna procent lidí se i dnes žení a vdává. Pro ženu je manželství veřejným prohlášením, že muž ji považuje za svou vyvolenou a má v úmyslu žít s ní v monogamním svazku. Pocit, že je onou "vyvolenou", spouští v mozku ženy silnou chemickou reakci. Dokázaly to výzkumy které potvrdily, že žena dosahuje orgasmu čtyřikrát až pětkrát snáze v manželském loži a dvakrát až třikrát snáze v monogamním vztahu.
   Starší lidé jsou přesvědčeni, že manželství mezi mladými vychází z módy. Výzkum z roku 1998, kterého se zúčastnilo 2 344 vysokoškolských studentů obojího pohlaví ve věku osmnáct až dvacet tři let, prokázal, že to není tak zcela pravda. Osmdesát čtyři procent žen a sedmdesát procent mužů prohlásilo, že se jednoho dne vdají či ožení. Pouhých pět procent mužů a dvě procenta žen prohlásila, že manželství je zastaralá instituce.
   Devadesát dva procent příslušníků obou pohlaví prohlásilo, že přátelské vztahy jsou pro ně důležitější než vztahy sexuální. Osmdesáti šesti procentům žen se zamlouvala představa, že se vdají a celý život stráví se stejným partnerem. Tato myšlenka se líbila sedmdesáti pěti procentům mužů. Pouze třicet pět procent dvojic se domnívalo, že současné vztahy jsou lepší než vztahy jejich rodičů. V hodnotovém žebříčku respondentek na předním místě figurovala věrnost: čtyřicet čtyři procent žen mladších třiceti let uvedlo, že by v případě partnerovy nevěry ukončilo svůj vztah. V kategorii třicetiletých žen by totéž udělalo jen třicet dva procent, v kategorii čtyřicetiletých dvacet osm procent a u šedesátiletých pouhých jedenáct procent. Čím je žena mladší, tím přísněji by záletníka posuzovala a tím výše je v jejím žebříčku hodnot umístěna věrnost a monogamie.
   Tuto přísnost a tvrdost většina mužů nikdy nepochopí. Domnívají se, že náhodný nemanželský zálet nemůže ovlivnit jejich vztah, protože muži ve své mysli snadno oddělují sex a lásku. Žena však sex a lásku chápe jako dvě vzájemně spojené věci. Sexuální dobrodružství s jinou ženou považuje za nejhorší zradu a naprosto ospravedlnitelný důvod k ukončení vztahu.


Proč se muži vyhýbají závazkům

   Ženatí muži a muži žijící v dlouhodobém svazku se potají obávají, že svobodní muži si užijí více zábavy a většího množství sexu. Představují si divoké večírky, dobrodružnou a nespoutanou výměnu partnerů a parní koupele plné nahých supermodelek. Mají obavy, že příležitosti k podobným bouřlivým akcím leží přímo před nimi, avšak oni po nich nemohou sáhnout. Je lhostejné, že v době, kdy byli svobodní, o podobné příležitosti nikdy nezakopli. Zapomněli už na osamělé večery, kdy pojídali studené fazole z konzervy, na ponižující odmítnutí od žen na večírcích, k nimž docházelo před přáteli, a na dlouhá období bez sexu. Nemohou si pomoci - domnívají se, že trvalý závazek se rovná promeškání lákavých příležitostí.


Muži chtějí čekat na dokonalou partnerku, avšak většinou se dočkají pouze stárnutí.


Kde v mozku sídlí láska?

   Americká antropoložka dr. Helen Fisherová z Rutgers University v New Jersey provádí průkopnický výzkum - pomocí snímkování mozku se v něm snaží objevit centrum lásky. Její práce je teprve v začátcích, ale již stanovila tři typy emocí vysledovatelných v mozku: smyslnou touhu, milostné zaslepení a oddanost ve vztahu. Každé z těchto emocí odpovídá určitý chemický proces, který "rozsvěcuje" mozek ve chvíli, kdy je zkoumaná osoba přitahována jinou osobou. Z biologického hlediska se tyto tři složky lásky vyvinuly proto, aby zajišťovaly životně nezbytnou reprodukci. Dojde-li k početí, systém je deaktivován a proces lásky ustává.
   První etapa, smyslná touha, je fyzická a neverbální přitažlivost. Další etapa, milostné zaslepení, je podle slov dr. Fisherové "stadium, kdy si nemůžete pomoci a neustále na určitou osobu myslíte. Mozek se soustředí na dobré vlastnosti a přitažlivé stránky vašeho miláčka a opomíjí ty špatné."
   Prostřednictvím milostného zaslepení se mozek snaží o vytvoření svazku s potenciálním partnerem. Je to nesmírně silná emoce, která může způsobit neuvěřitelnou euforii. V případě odmítnutí na druhé straně vede k neobyčejně silnému zoufalství a posedlosti. V extrémních případech může situace skončit i vraždou. Ve stavu milostného zaslepení vylučuje mozek některé silně působící chemické látky, které způsobují pocit radosti a povznesenosti. Dopaminy vyvolávají pocit spokojenosti, fenyetylaminy způsobují vzrušení, serotonin vytváří pocit emoční stability a noradrenalin je zdrojem pocitu, že člověk dokáže cokoli. Člověk závislý na sexu je ten, kdo navykl hormonálnímu koktejlu etapy milostného zaslepení a neustále ho potřebuje. Toto stadium je však dočasné trvá tři až dvanáct měsíců, během nichž lidé mylně nazývají milostné zaslepení láskou. Jde vlastně o biologický trik přírody, která tímto způsobem zajišťuje, aby muž a žena spolu zplodili potomka. Toto období je jistým způsobem nebezpečné: muž a žena se totiž domnívají, že jejich sexuální touhy jsou dokonale sladěné. Skutečné rozdíly v sexuální touze se projeví až po skončení etapy milostného zaslepení či na počátku etapy oddanosti.


Milostné zaslepení je biologickým trikem přírody zajišťujícím, aby spolu muž a žena setrvali po dobu potřebnou ke zplození potomka.


   Když fázi milostného zaslepení vystřídá realita, nastane jedna ze dvou variant: buď jeden nebo oba partneři začnou ztrácet zájem o druhého, anebo nastane třetí fáze, oddanost, soustředění na vytvoření kooperativního vztahu, který potrvá dostatečně dlouho, aby v něm byly vychovány děti. Dr. Fisherová předpokládá, že díky rychlému vývoji technologie snímkování mozku v dalšímu výzkumu brzy porozumí umístění emocí a lásky jak v mozku muže, tak v mozku ženy. Znalost tří etap lásky může pomoci vyrovnat se s dobou milostné zaslepenosti a připravit se na případný propad ve vztahu.


Láska - proč se muži zamilovávají a ženy rozcházejí.

   Láska je spletitá záležitost - platí to zejména pro muže. Muži jsou až po uši plní testosteronu, díky kterému se lehce dostanou do první fáze zamilování - smyslné touhy. Během etapy milostného zaslepení jsou muži rovněž díky testosteronu rozpálení touhou a zcela zmatení. Když pak dojde na realitu, je to tvrdý dopad. Žena, minulé noci tak vzrušující, se následujícího rána při východu slunce nemusí zdát zdaleka tak atraktivní, o inteligenci nemluvě. Žena má ve svém mozku lépe spojena centra emocí a uvažování a není pod vlivem mocného přívalu testosteronu, takže snáze zvažuje, zda dotyčný muž je pro ni vhodným potenciálním partnerem. Většinu vztahů proto ukončují ženy a mnoho mužů nechápe, co se přihodilo. Ženy se při rozchodech chovají jemně a s citem a to i tehdy, když se ony samy chtějí rozejít. Píší-li dopis na rozloučenou, často ho končí kresbou usměvavého obličeje či větou: "Stále tě budu mít ráda".


Proč muži neumí říci: "Miluji tě"

   Žena nemá nikdy potíže říci "miluji tě". Díky naprogramování mozku je ženin svět plný pocitů, emocí, komunikace a slov. Žena ví, že cítí-Ii se zbožňovaná a žádaná a je-li ve fázi oddanosti, je pravděpodobně zamilovaná, avšak muži není jasné, co je to vlastně láska, a plete si fází smyslné touhy a milostné zaslepenosti s láskou. Ví jen to, že se nemůže zdržet neustálých doteků... je to Iáska? Jeho mozek je ohlušen a oslepen přívalem testosteronu, muž má neustále erekci a není schopen souvisle přemýšlet. Často si až po několika letech po začátku vztahu zpětně uvědomí, že byl zamilován. Ženy si naopak uvědomují situaci, kdy láska již vymizela, a proto většinu vztahů ukončují právě ženy.
   Muži mají často fobii ze závazku. Mají strach, že vyřčení slova začínajícího na "m" by je doživotně spoutalo a znamenalo by konec nahých supermodelek v parní lázni. Když muž konečně překročí hranici a vysloví ona obávaná slova, má potřebu vyprávět o tom komukoli a kdekoli. Většina mužů si však nepovšimne, že po vyslovení oněch slov začínajících na "m" se výrazně zvýší množství ženiných orgasmů.


Jak muži oddělují lásku a sex

   Šťastně vdaná žena, která má mimomanželské pletky, je výjimkou. Šťastně ženatý záletník je obvyklá věc. Více než devadesát procent milostných poměrů iniciují muži a více než osmdesát procent poměrů ukončují ženy. Když si totiž žena uvědomí, že vztah nemá žádnou emocionální budoucnost a je pouze fyzický, chce jej ukončit. Mozek muže se kvůli své specializovanosti může ve stejnou dobu zabývat pouze jednou věcí: muž tedy odděluje lásku a sex a dokáže se zabývat buď láskou, anebo sexem. Často má proto radost z čistě fyzického vztahu, který poutá veškerou jeho pozornost. Stále ještě nevíme přesně, kde v mozku sídlí láska. Výzkumy však dokazují, že v mozku ženy se nachází síť spojení mezi centrem lásky a centrem sexu (hypothalamem) a že dříve než je aktivováno centrum sexu, musí být aktivováno centrum lásky. Muži tato spojení pravděpodobně nemají, a tak jsou pro ně láska a sex rozdílné věci. Sex je sex a láska je láska a někdy přicházejí společně.
   První otázka, kterou žena položí muži přistiženému při mimomanželském poměru, zní: "Miluješ tu ženu?" Muž, který odpoví: "Ne, byla to jen fyzická záležitost - nic to pro mě neznamenalo" pravděpodobně nelže, protože dokáže oddělit sex a lásku. Ženin mozek je naprogramován jinak, a proto žena tuto odpověď obvykle nepochopí či nepřijme; dělá jí potíže uvěřit muži, který tvrdí, že o nic nešlo. Pro ženu sex rovná se láska. Nejvíce zraňující pro ni není fyzická stránka mužovy nevěry, ale narušení jejich emocionálního svazku a důvěry, kterou v něj měla. Kdyby byla svému muži nevěrná žena a tvrdila by že o nic nešlo, pravděpodobně by lhala. Svolí-li žena k mimomanželskému sexu, pravděpodobně si ke svému milenci nejprve vytvořila emocionální vazbu.

Žena chápe lásku a sex jako vzájemně propojené. Sex rovná se láska a naopak.Muži chtějí sex, ženy milování

   Staré rčení tvrdí, že milování je to, co dělá žena, když s ní muž souloží. Co je to doopravdy, to je otázka, která mezi milenci celého světa často vede k hádkách a sporům. Muži používají slova "sex" , na které ženy reagují s nelibostí. Podle žen toto slovo nevystihuje skutečnost. Ženy se "milují" - toto slovo vystihuje skutečnost, že potřebují cítit lásku a samy se cítit milovány dříve než začnou toužit po sexu. Pro většinu žen znamená slovo "sex" akt odehrávající se bez lásky.
   Řekne-li muž "sex", občas má na mysli pouze fyzickou stránku věci, avšak to neznamená, že svou partnerku nemiluje.

"Spal jste s touto ženou?" zeptal se soudce.
"Ne, Ctihodnosti, ani oka jsem nezamhouřil!"


   I když se muž chce "milovat", pravděpodobně to označí slovem "sex". Na ženu toto slovo může působit negativně. Naopak však platí, že použije-li muž slova "milovat se", může mu to znít falešně anebo může mít pocit, že ženu balamutí, protože on občas opravdu chce sex. Když muži a ženy vzájemně pochopí své odlišné názory a dohodnou se, že nebudou odsuzovat partnerovy výrazy, odstraní společně jednu z překážek spokojeného vztahu.


Kdy se partneři zdají atraktivní

   Výzkumy provedené v Kinseyho ústavu prokázaly, že v období "námluv" muž vnímá ženinu přitažlivost podle hloubky svých citů k ní. Považuje ji za velmi přitažlivou, pokud je do ní bláznivě zamilován, i když podle názoru ostatních vypadá nahá jako panáček Michelin. Pokud do ní není nijak zvlášť zamilován, nepovažuje ji za příliš přitažlivou, i když vypadá skvěle. Vzrušuje-li muže nějaká žena, šířka jejích stehen mu nepřipadá podstatná. V každém případě je dokonalá. Fyzická přitažlivost ženy je pro muže důležitá při prvních setkáních, avšak v dlouhodobém vztahu je žena pro muže významnou měrou přitažlivá díky vřelému a obohacujícímu svazku. Toto tvrzení souhlasí i s výčtem žádoucích vlastností partnerky v tabulce v kapitole deváté.
   S přitažlivostí mužů je to jinak. V barech, kde se scházejí nezadaní, byly provedeny zajímavé výzkumy Badatelé zjistili, že čím pokročilejší byla hodina, tím přitažlivější se přítomné ženy zdály nezadaným mužům. Ženy, které muži v sedm hodin večer ohodnotili známkou pět (z deseti možných), byly v půl jedenácté hodnoceny známkou sedm a o půlnoci známkou osm a půl. Čím více alkoholu měli muži v krvi, tím výše ženy hodnotili. U žen tomu bylo jinak: muž, který byl v sedm hodin ohodnocen známkou pět, byl stejně hodnocen i o půlnoci.

Žena, která ohodnotí určitého muže známkou pět, na svém mínění trvá i o půlnoci, bez ohledu na to, kolik alkoholu vypila.


   Vypité množství alkoholu nijak nezvyšuje ženino hodnocení určitého muže, může ho naopak i snížit. Ženy hodnotí své potenciální partnery podle osobních vlastností, které jsou pro ně důležitější než pouhý fyzický vzhled. Toto hodnocení zůstává stejné bez ohledu na množství požitého alkoholu či noční hodinu. V očích muže stoupá ženina přitažlivost společně s rostoucí pravděpodobností, že ho nechá uskutečnit jeho biologickou roli rozsévače.


Protiklady se přitahují?

   Průkopnické vědecké studie provedené v roce 1962 objevily že nás přitahují lidé s podobnými hodnotami, zájmy, postoji a vnímáním. K takovým lidem velmi rychle přilneme. Další výzkumy prokázaly, že milenci podobající se v uvedených charakteristikách mají větší šance vytvořit dlouhodobý vztah. Příliš velké podobnosti však mohou být nudné. K zajímavému vztahu dvou doplňujících se osobností je zapotřebí přiměřeného množství rozdílů, ne však příliš velkého, aby se životní styl obou partnerů vzájemně nenarušoval. Tichý a klidný muž je například přitahován otevřenou a společenskou ženou a úzkostlivá žena vyhledá uvolněného klidného partnera.


Fyzické protiklady se přitabují

   Ze všech výzkumů či přehledů fyzických vlastností, které nás přitahují na příslušnících opačného pohlaví, vyplývá, že dáváme přednost fyzickým rysům, které se liší od našich. Muži dávají přednost jemným ženám s postavou plnou křivek na místech, kde oni sami jsou pevní a ploší. Mužům se líbí ženy s širokými boky, úzkým pasem, dlouhýma nohama a oblým hrudníkem - tedy s fyzickými vlastnostmi, které nemají a mít nemohou. Mají rádi malou bradu a nos a ploché břicho, což jsou opět rysy, které jim často chybí.
   I ženy dávají u mužů přednost opačným fyzickým rysům, než mají samy - širokým ramenům, užším bokům, vypracovanějším nohám a pažím, výraznějším bradám a většímu nosu. Existují však zajímavé výjimky. Některé výzkumy například zjistily, že mužům, kteří nepijí alkohol, se líbí ženy s malými prsy. Ženy s velkými ňadry dávají přednost mužům s malým nosem a muži s velkým nosem obvykle preferují ženy s plochým hrudníkem. Extrovertní muži dávají přednost ženám s mohutnými ňadry.


Důležitý je poměr pasu a boků

   Mužský vkus prošel v průběhu staletí mnohými změnami - v šestnáctém století byly v módě mohutné ženy při těle, dnes kralují vychrtlé supermodelky připomínající větvičku asparágu. Jediný fyzický rys, který nikdy nepřestane upoutávat pozornost mužů, je poměr pasu a boků. Ženy, jejichž pas je vzhledem k bokům přibližně sedmdesátiprocentní, bývají plodnější a zdravější než jiné ženy. Dr. Devendra Singhová z Cambridge University zkoumala muže mnoha národností a zjistila, že muži se pravděpodobně někdy během svého dějinného vývoje naučili dekódovat tuto informaci a nyní ji mají naprogramovanou ve svém mozku.
   Pro ženy máme dobrou zprávu: Máte-li pas v rozmezí 67-80 procent míry boků, přitahujete pozornost mužů i tehdy, máte-li pět až deset kilo navíc. Pro muže je totiž základním kritériem křivka pas-boky.

Všem ženám se na mužích líbí malý pevný zadek, i když jen málokdy vědí proč.


   Ženy všech dob preferovaly a preferují muže s postavou ve tvaru písmene V: široká ramena, úzký pas a silné paže, což jsou vlastnosti nezbytně nutné pro někdejšího úspěšného muže-lovce. Všechny ženy mají rovněž rády malý pevný zadek, avšak jen málokdy vědí, proč je tak přitahuje. My lidé jsme jedinými primáty, kteří mají vyčnívající hýždě. Je tomu tak ze dvou důvodů: za prvé pomáhají udržovat vzpřímenou postavu a za druhé zajišfují, aby muž během sexuálního styku dokázal udělat silný pohyb pánví vpřed, a zajistil tak co nejpravděpodobnéjší oplodnění.


Muži a romantika

   Není pravda, že muži se nechtějí chovat k ženám romanticky. Faktem je, že nedoceňují význam takového chování. Knihy, které si kupují muži a ženy jsou zcela jasným ukazatelem různého zaméření příslušníků obou pohlaví. Ženy utratí každý rok miliony za romantické romány a červenou knihovnu. I časopisy určené ženám jsou zaměřeny na lásku, milostné vztahy a příběhy jiných lidí. Návody ke cvičení, zdravému stravování a módnímu oblékání jsou tu proto, aby ženy ještě více přitahovaly pozornost mužů. Z jednoho australského výzkumu vyplynulo, že ženy, které čtou romantické romány mají sexuální styk dvakrát častěji než ty které je nečtou. Muži naopak utrácejí miliony za knihy a časopisy technického charakteru - od příruček týkajících se počítačů a různých přístrojů až po knihy a časopisy o rybaření, lovu a kopané.
   Není tedy divu, že když dojde na romantiku, většina mužů si neví rady. Nemají totiž žádný vzor, který by mohli napodobit. Jejich otcové by si také nevěděli rady, protože se s tímto problémem nikdy nesetkali. Nedávno nám na naší přednášce jedna žena řekla, že požádala svého muže, aby dal nějak najevo své city k ní. Umyl a naleštil jí auto. Muži totiž chápou praktickou činnost jako způsob, jímž se dokazuje láska a péče. Tentýž muž koupil své ženě k narozeninám zvedák na auto a k desátému výročí svatby sehnal lístky do první řady na utkání v boxu.

Nikdy nezapomi¨ínejte, že ženy jsou romantická stvoření.
Mají rády víno, květiny a čokoládu
Dejte jim najevo, že o tom víte
- občas o těchto věcech ztraťte slovo...


   Evropští muži mají poněkud zveličenou reputaci, co se týče romantiky ale faktem je, že naprostá většina mužů neví, jak na to. Předcházející generace mužů byly příliš zaneprázdnéné vyděláváním na živobytí, než aby se zabývaly podobnými finesami. Mozek mužů je navíc naprogramován k řešení záležitostí rázu technického, nikoli estetického. Situace není taková, že by se muži nechtěli snažit, prostě jen nedoceňují význam otevření dveří u auta, zaslání květin, tance, večeře uvařené pro ženu či výměny role toaletního papíru. Žena v novém vztahu hledá romantiku a lásku. Sex následuje. Muž často vstupuje do nového vztahu prostřednictvím sexu a teprve potom zkoumá, zda existují možnosti dalšího vývoje.


Několik romantických tipů pro muže

   Ženy nemají problémy s láskou a romantikou, ale muži většinou tápou ve tmě, takže se omezují na ujišťování, že jsou kdykoli a kdekoli připraveni k milování. Mužova schopnost romantického svádění (či její nedostatek) hraje významnou roli v ženině rozhodování, zda dojde na sex. Zde je šest vyzkoušených a spolehlivých návodů, které mohou uplatnit současní muži stejně dobře jako jejich předkové před pěti tisíci lety.

Jak poznáte, že muž je připraven k sexu?
Když dýchá.1. Vytvořte pěkné prostředí
   Věnovat pozornost okolnímu prostředí se vyplácí, neboť žena je citlivá vůči svému okolí a její smysly velmi dobře vnímají vnější podněty. Ženský hormon estrogen způsobuje citlivost ženy vůči osvětlení místnosti - ztlumená světla rozšiřují zornice, takže lidé vypadají přitažlivě, a vady pleti a vrásky jsou méně viditelné. Důležitá je i vhodná hudba. Uklizená a klidná místnost je lepší než taková, do níž každou chvíli vběhnou děti či jiní lidé. Ženy většinou trvají na sexu v soukromí, což vysvětluje, proč jednou z jejich nejčastějších sexuálních fantazií je sex na veřejnosti. Muži potají sní o sexu s cizí ženou.

2. Nakrmte ji
   Muž byl odedávna lovcem a dárcem potravy proto je zřejmé, že poskytne-li ženě potravu, roznítí tak její prvotní a základní ženské pocity. Vzít ženu na večeři je proto důležité i tehdy nemá-li hlad. Poskytnutí potravy je totiž důkazem mužovy péče o její spokojenost a přežití. Ještě hlubší význam má, uvaří-li muž jídlo sám. Probouzí tak v sobě i v ní starobylé základní pocity.

3. Rozdělejte oheň
   Po tisíce let shromažďovali muži dřevo a rozdělávali oheň, aby ženy ochraňovali a zahřívali. I dnes to působí na ženy romanticky. Chce-li muž zapůsobit na ženu, měl by rozdělat oheň, a to i tehdy, má-li k dispozici jen plynová kamna. Romanticky působí skutečnost, že se muž stará o ženiny potřeby, nikoli oheň sám.

4. Přineste květiny
   Většina mužů nechápe moc kytice čerstvých květin. Myslí si: "Proč utrácet tolik peněz za něco, co za pár dní zvadne a vyhodí se do koše?" Mužské logické uvažování velí darovat ženě květinu v květináči, protože ta při trvalé péči přežije a může být i užitečná. Ženy to však vidí jinak - chtějí čerstvé květiny. Za několik dní sice zvadnou a vyhodí se, ale to je alespoň další příležitost, aby muž koupil nové a znovu ženu ujistil, jak romanticky se stará o její potřeby.

5. Jděte tančit
   Není pravda, že muži nechtějí tančit. Mnozí však v pravé hemisféře nemají centrum rytmu. Jděte se někdy podívat do hodiny aerobiku a sledujte mužské účastníky - budou-li tam nějací - snažící se udržet rytmus. Naučí-li se muž v tanečním kursu základy rock'n'rollu a waltzu, bude středem zájmu všech žen na večírku. Tanec je pokládán za vertikální vyjádření horizontální touhy a je to rituál, který se vyvinul proto, aby umožnil blízký kontakt těl muže a ženy, který přeroste v "námluvy", stejně jako u zvířat.

6. Kupte šampaňské a čokoládu
   Tato kombinace je už dlouho spojována s romantickým milostným setkáním, i když jen málo lidí ví, proč vlastně. Šampaňské obsahuje chemické látky které zvyšují hladinu testosteronu v organismu. Tyto látky nejsou obsaženy v žádném jiném alkoholickém nápoji. Čokoláda obsahuje fenyletylamin, který stimuluje centrum lásky v mozku ženy. Výzkum, který nedávno uskutečnila Danielle Piomellová z Neurosciences Institute v San Diegu, objevil tři nové chemické látky nazývané N-acylethanolaminy, které se napojují k receptorům konopí v mozku ženy, a vyvolávají tak podobné pocity jako marihuana. Tyto chemické látky se vyskytují v hnědé čokoládě a kakau, v bílé čokoládě a kávě nikoli.


Proč muži přestávají hovořit a dotýkat se ženy

   "Než jsme se vzali, brával mě na veřejnosti za ruku, masíroval mi záda a bez přestání mluvil. Teď už mě za ruku nedrží, není mu do řeči a dotýká se mě jen tehdy, když chce sex." Zní vám tahle stížnost povědomě?

Po sňatku ví muž o své manželce vše, co potřebuje vědět, a v dalším mluvení tedy nevidí smysl.


   Během společného chození se muž své přítelkyně dotýká častěji než v kterémkoli jiném období jejich vztahu. ]e tomu tak proto, že touží po sexuálních dotycích, ale ještě k nim nedostal partnerčino svolení, proto se jí místo toho dotýká na všech možných jiných místech. Jakmile dojde k sexuálním dotekům, nevidí už žádný smysl v návratu ke starým zvykům. Soustředí se již výhradně na to nejlepší. Během chození také shromažďuje o své partnerce co nejvíce informací a poskytuje jí co nejvíce údajů o sobě. V době sňatku ví muž o své manželce vše potřebné a nevidí smysl v přílišném dalším mluvení. Pochopí-li však, že ženin mozek je naprogramován ke sdílení prostřednictvím rozhovoru a že její citlivost k dotekům je desetkrát vyšší než jeho, může udělat pokroky i v těchto oblastech, a milostný život manželského páru se výrazně zlepší.


Co je příjemné muži a co ženě

   Ženský hormon oxytocin je znám jako "hormon objímání". Uvolňuje se při jemném hlazení či objetí. Oxytocin zvyšuje citlivost k dotekům a posiluje pocit láskyplného sepětí. Je to určující faktor ženina chování vůči dětem a mužům. Začne-li žena kojit, spustí se prostřednictvím tohoto hormonu reflex, který uvolňuje mléko z prsů.
   Chce-li žena potěšit muže dotyky většinou volí způsob, který se líbí jí samotné: škrábe ho na hlavě, hladí po tváři, masíruje mu záda či jemně probírá vlasy. Tento způsob dotýkání na muže neúčinkuje, někdy může být dokonce i nepříjemný. Mužská kůže je ve srovnání s ženskou pokožkou výrazně méně citlivá k doteku. Dříve tomu tak bývalo proto, aby necítil bolest a nebolela ho tolik zranění utržená při lovu. Muži touží po dotecích zejména na jednom místě - čím častěji, tím lépe. V partnerských vztazích tak vzniká závažný problém. Rozhodne-li se muž, že se bude smyslným způsobem dotýkat ženy, udělá to tak, jak to on sám má rád -silou tře její prsa a klín. Ženy tento způsob nesmírně nenávidí a tak vzniká u obou partnerů nelibost a odpor. Naučí-li se oba partneři dotýkat se vzájemně tak, aby to vyhovovalo jejich odlišným potřebám a citlivosti pokožky, bude jejich vztah mnohem bohatší.


Láska na jaře?

   Přírodní biologické hodiny zabezpečují, aby samičky rodily svá mláďata v teplé části roku. Zajišťují tak větší pravděpodobnost přežití potomků. Je-li například nějaký živočišný druh březí po tři měsíce, páří se na jaře, aby se mláďata narodila v létě. Těhotenství u lidí trvá devět měsíců, a proto je hladina mužského hormonu testosteronu nejvyšší na podzim - devět měsíců před létem. Tvrzení o tom, že na jaře se vše v přírodě miluje, tedy platí jen pro ty živočišné druhy u nichž březost trvá krátkou dobu - okolo tří měsíců.

"Láska na jaře" je tu jen pro živočichy, kteří mají krátkou dobu březosti.


   Výzkumy zjistily, že na jižní polokouli mají muži nejvyšší hladinu testosteronu v březnu a na severní polokouli v září. Během těchto měsíců jsou muži rovněž schopni lepší orientace v mapách, neboť prostorové schopnosti souvisejí s hladinou testosteronu v organismu (blíže viz graf na straně 269 v kapitole deváté).


Sexy myšlení

   Mysl je směsicí chemických reakcí, proto je možné "vmyslet" se do pěkného sexuálního vztahu. Tato metoda je často používána při sexuální terapii. Spočívá v soustředéní se výhradně na příjemné vlastnosti partnera a oživování společných vzrušujících sexuálních prožitků. Mozek na tyto myšlenkové procesy reaguje uvolňováním chemických látek, které zvyšují sexuální touhu a smyslnost. K tomuto procesu dochází samovolně během období milostného zaslepení v době chození, kdy partneři vnímají jeden na druhém jen dobré vlastnosti a jejich sexuální touha se zdá nevyčerpatelná. Rovněž je možné se v myšlenkách od sexu odvracet - soustředíme-li se jen na negativní vlastnosti partnera, bráníme mozku ve vylučování chemických látek potřebných pro vznik sexuální touhy.


Znovuoživení etapy milostného zaslepení

   Máme dobrou zprávu: je možné, abyste se "vmysleli" do sexu a rovněž je možné, abyste se "vmysleli" do doby svého milostného poblouznění, kdykoli si chcete oživit ranou dobu svého vztahu. Proto tak dobře fungují večeře při svíčkách, procházky po pláži a víkendy na venkově - partneři zažijí hormonální "příliv" a znovu se v nich oživí pocity zamilovanosti a okouzlení. Milenci, kteří se domnívají, že doba milostného poblouznění potrvá věčně, budou zklamáni, ale pomoci účinného plánování si toto období mohou kdykoli připomenout.


Jak najít správného partnera

   Láska začíná smyslnou touhou, která může trvat několik hodin, dní či týdnů. Následuje etapa milostného poblouznění, která trvá průměrně tři až dvanáct měsíců. Po ní přichází období vzájemné oddanosti. Když přibližně po roce vyprchá oslňující koktejl hormonů, spatříme svého partnera v ostrém denním světle. Zvyky které nám před rokem připadaly tak okouzlující, nás nyní začínají rozčilovat. Kdysi nám připadalo roztomilé, že muž nikdy nic nenajde v ledničce, ale nyní se vám kvůli tomu chce křičet. Jemu kdysi připadalo úžasné, jak si s ním povídáte o každé maličkosti, ale teď vám kvůli tomu vyhrožuje vraždou. Tiše se ptáte sami sebe: "Tohle mám snášet po celý zbytek svého života? Co máme my dva vůbec společného?"
   Je možné, že toho mnoho společného nemáte. Příroda se snaží pomocí silného hormonálního koktejlu dát dohromady muže a ženu, aby zplodili potomka, nikoli aby přemýšleli. Chcete-li najít vhodného partnera, je třeba zhodnotit, co všechno s ním máte společného z dlouhodobé perspektivy, toto hodnocení a rozhodování je usnadňováno oslepujícím hormonálním přílivem touhy. Dokážete pokračovat ve vztahu založeném na přátelství a společných zájmech, když pomine (a ona pomine) etapa zamilovaného poblouznění? Sepište si seznam vlastností a zájmů, které byste rádi viděli u svého dlouhodobého partnera, a budete přesně vědět, koho vlastně hledáte. Muž si sepíše seznam vlastností, které má mít jeho ideální partnerka, ale když přijde na večírek, jeho myšlenky přehluší příval testosteronu. Hledání "ideální" partnerky pak bude probíhat pod vedením hormonů: hezké nohy, ploché břicho, kulatý zadek, hezká prsa a tak dále. To vše jsou vlastnosti podstatné pro krátkodobý cíl: početí potomka. Ženy chtějí citlivého a starostlivého muže s postavou ve tvaru písmene V který je výraznou osobností, což jsou vlastnosti potřebné pro výchovu dětí, shánění potravy a ochranu rodiny. Rovněž se jedná o krátkodobou biologickou potřebu, která má jen málo společného s úspěšným vztahem dvou moderních lidí. Sepíšete-li si seznam vlastností, které by měl mít váš ideální dlouhodobý partner, mějte ho pořád při ruce - budete tak objektivněji hodnotit potenciálního nového partnera či partnerku ve chvíli, kdy se příroda bude snažit převzít vládu nad vašimi myšlenkami a nutkáními. Příroda chce, abychom co možná nejčastěji plodili potomky. K uskutečnění tohoto cíle používá velmi silných drog. Budete-li si této skutečnosti vědomi a budete-li vybaveni seznamem žádoucích vlastností svého vysněného trvalého partnera, bude těžší vás ošálit a pravděpodobněji uspějete v honbě za oním unikavým dokonalým partnerem, se kterým budete konečně šťastni až do smrti.

Květinou lásky je růže
Za tři dny květ opadá a vám zůstane nevzhledný stonek plný trnů.