Test naprogramování mozku


Pomocí následujícího testu určíte maskulinitu ("mužskost") či femininitu ("ženskost") svého mozku. Odpovědi na otázky obsažené v testu nemohou být dobré či špatné. Výsledek, k němuž dojdete, prostě naznačuje pravděpodobné množství mužského hormonu, které váš mozek obdržel či neobdržel šest až osm týdnů po početí. Tato maskulinita či femininita mozku se odráží ve vašem chování, stylu, sklonech, volbách a v hodnotách, jimž dáváte přednost.

Zakroužkujte tvrzení, které by ve většině případů odpovídalo vašemu chování:
(otázku, u níž předložené odpovědi nevyjadřují přesně vaše chování nevyplňujte)

1. Je-li třeba, abyste se orientovali podle mapy:
a) dělá vám to potíže a často někoho požádáte o pomoc
b) držíte mapu shodně se směrem jímž jdete
c) nemáte s orientací mapy potíže

2. Vaříte složíte jídlo, hraje rádio a do toho telefonuje váš přítel (přítelkyně). Co uděláte?
a) necháte hrát rádio, dál vaříte a přitom telefonujete
b) ztlumíte rádio, vaříte a hovoříte
c) řeknete svému příteli (přítelkyni), že zatelefonujete, jakmile skončíte s vařením

3. Přátelé vás chtějí navštívit ve vašem novém domě. Co uděláte:
a) nakreslíte mapku s přesnými instrukcemi, kterou jim pošlete, anebo seženete někoho, kdo jim vysvětlí, jak se k vám dostanou
b) zeptáte se přátel, která místa ve vašem okolí znají, a zkusíte jim vysvětlit, jak se k vám dostanou
c) verbálně vysvětlíte, jak se k vám dostanou: "Jeďte okolo divadla, pak zahněte doleva, jeďte rovně, druhou odbočkou doprava, okolo semaforu, potom doleva..."

4. Vysvětlujete-li někomu svou myšlenku nebo představu, pravděpodobně:
a) použijete papír, tužku a gestikulaci
b) vysvětlujete verbálně s pomocí gestikulace
c) vysvětlujete jasně a stručně verbálně

5. Vracíte se z kina, kde jste shlédli vynikající film. Čemu dáváte přednost?
a) v duchu si představujete scény z filmu
b) hovoříte o shlédnutém filmu
c) přesně citujete, co kdo řekl

6. Na které straně v kině či v divadle sedíte?
a) na pravé straně
b) kdekoli, je vám to jedno
c) na levé straně

7. Vašemu příteli (přítelkyni) se něco porouchalo. Co uděláte?
a) projevíte porozumění a mluvíte o tom, jak se asi cítí
b) doporučíte spolehlivého opraváře
c) zjistíte, jak přístroj funguje, a zkusíte ho opravit

8. Jste na neznámém místě a někdo se vás zeptá, kde je sever. Co uděláte?
a) přiznáte, že nevíte
b) po chvilce přemýšlení odhadnete, kde by mohl být
c) bez problémů ukážete na severní stranu

9. Našli jste místo na parkovišti, ale pro vaše auto je dost úzké a museli byste tam zacouvat. Co uděláte?
a) raději zkusíte najít jiné místo
b) opatrně se tam pokusíte zacouvat
c) zacouváte bez sebemenších potíží

10. Díváte se na televizi a zazvoní telefon. Co uděláte?
a) zvednete sluchátko, aniž ztlumíte televizi
b) ztlumíte televizi a potom zvednete sluchátko
c) vypnete televizi, reknete ostatním, aby byli potichu, a potom zvednete sluchátko

11. Právě jste slyšeli novou píseň svého oblíbeného zpěváka. Většinou:
a) jste schopni bez potíží zazpívat kousek písně
b) jste schopni zazpívat kousek písně, pokud je jednoduchá
c) s obtížemi si pamatujete melodii, ale vybavujete si některá slova

12. Průběh nějaké situace předvídáte pomocí:
a) intuice
b) dostupných informací a intuice
c) faktů, statistiky a přesných údajů

13. Někam jste založili klíče. Co děláte?
a) budete se zabývat něčím jiným, dokud vás nenapadne, kde jste je nechali
b) budete se zabývat něčím jiným, ale stále se budete snažit vzpomenout si, kde jste je nechali
c) v duchu si projdete místa, kudy jste chodili, až si vzpomenete, kde jste je nechali

14. Jste v hotelovém pokoji a uslyšíte vzdálený zvuk sirén:
a) dokážete přesně určit, odkud zvuk přichází
b) soustředíte-li se, dokážete přibližně určit, odkud zvuk přichází
c) nedokážete stanovit, odkud zvuk přichází

15. Na večírku jste představeni sedmi či osmi dosud neznámým lidem. Druhého dne si:
a) snadno vybavíte jejich podobu
b) vybavíte některé tváře
c) spíše si budete pamatovat jejich jména

16. Chcete strávit dovolenou na venkově, ale váš partner (partnerka) chce jet k moři. Chcete-li ho anebo ji přesvědčit, že váš plán je lepší:
a) vlídně a mile mu (jí) povíte o svých pocitech: o tom, že milujete venkov a že si tam děti i celá rodina vždycky užijí spoustu legrace
b) řeknete, že pojedete-li na venkov, budete na oplátku ochotni jet příště k moři
c) necháte mluvit fakta: venkov je blíž, je to levnější, dá se tam výborně sportovat a trávit volný čas

17. Plánujete-li si program dne, většinou:
a) napíšete si seznam, abyste viděli, co je třeba udělat
b) myslíte na věci, které musíte udělat
c) představujete si lidi, se kterými se setkáte, místa, na kterých se budete pohybovat, a věci, kterými se budete zabývat

18. Váš přítel (přítelkyně) má osobní problém a přišel (přišla) ho s vámi prodiskutovat:
a) jste soucitní a chápaví
b) řeknete, že problémy nejsou nikdy tak zlé, jak vypadají, a vysvětlíte proč
c) navrhnete řešení anebo poskytnete racionální rady týkající se řešení problému

19. Dva vaši známí z různých manželství spolu mají utajovaný vztah. Je pravděpodobné, že na to přijdete?
a) přijdete na to velmi brzy
b) časem na to přijdete
c) pravděpodobně na to nepřijdete

20. Na čem podle vašeho názoru v životě záleží:
a) na přátelských vztazích a harmonii s blízkými lidmi
b) na přátelském chování k ostatním a osobní nezávislosti
c) na cestě k hodnotným cílům, na získávání respektu ostatních, na prestiži a úspěchu

21. Pokud byste si mohli vybrat, raději byste pracovali:
a) v týmu doplňujících se lidí
b) mezi lidmi, ale dělali byste si svou práci
c) sami

22. Co nejraději čtete?
a) romány a povídky
b) časopisy a noviny
c) autobiografie a literaturu faktu

23. Při nakupování spíše:
a) postupujete impulzivně, zajména pokud jde o mimořádné nákupy
b) máte všeobecný plán, ale nedržíte se ho zcela striktně
c) čtete popisy zboží a porovnáváte ceny

24. Uléháte, vstáváte a jíte raději:
a) kdykoli se vám chce
b) přibližně každý den ve stejnou dobu, ale jste přizpůsobiví
c) každý den ve stejnou dobu

25. Nastoupili jste do nového zaměstnání a setkali jste se se spoustou nových spolupracovníků. Jeden z nich vám zatelefonuje domů. Poznáte ho podle hlasu:
a) snadno
b) poznáte ho asi v polovině rozhovoru
c) máte potíže, nemůžete ho poznat

26. Co vás rozčiluje nejvíce, když se s někým přete?
a) jeho nebo její mlčení a nedostatečná odezva
b) to, že neuznává vaše stanovisko
c) jeho anebo její zkoumavé či provokativní otázky a poznámky

27. Jaký jste měli v době své školní docházky názor na testy pravopisu a psaní slohových úkolů?
a) obojí pro vás bylo docela snadné
b) jedno vám šlo, ale druhé nikoli
c) nešlo vám ani jedno, ani druhé

28. Když dojde na tanec či cvičení:
a) jakmile se naučíte kroky, "cítíte" hudbu
b) na některé tance či cvičení jste šikovní, na jiné ne
c) máte potíže s tempem či rytmem

29. Jste schopni určovat a napodobovat zvuky zvířat?
a) ne moc dobře
b) trochu
c) velmi dobře

30. Po dlouhém dni si raději:
a) vyprávíte s rodinou či přáteli o tom, co jste prožili
b) nasloucháte ostatním, kteří hovoří o tom, co prožili
c) čtete si noviny, díváte se na televizi a jste potichu

Jsi muž/žena